• اخبار
  • دانلود
  • فیلم

این حلزون های ناز، گوسفندان دریا هستند

در سواحل ژاپن، اندونزی و فیلیپین حلزون...

شیشه هایی که خودشان را ترمیم می کنند

جهان در حال نزدیک شدن به ساخت گوشی های فنا...

محققان محدودیت ظرفیت شبکه های فیبر نوری را شکستند

علم و تکنولوژی روز به روز پیشرفت میکند و...

Quantum Mechanics by B.H. Bransden, C.J. Joachain

  این کتاب یکی از بهترین کتاب ها برای...

Quantum Mechanics David J.Griffiths with Solutions

این کتاب در اولین گام به خواننده می آموزد...

Introduction to Special Relativity by Robert Resnick

این کتاب توضیح زیبایی از نظریه نسبیت خاص...

ماموریتی برای زمین

ناسا تا کنون به تمام سیارات منظومه شمسی...